Ana içeriğe atla

Pozitif Psikoloji Nedir?


Normal yaşam koşullarında mutluluğun anlamını arayan, koşulları iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapan ve doyuma ulaşmayı hedefleyen bir bilim dalıdır. İyimser olan her türlü düşünceyi kabullendiği bir hayat tarzını benimsetmek pozitif psikolojinin ana felsefesidir. Bireyin güçlü yönlerine odaklanarak geliştirmeyi amaç haline getirmiştir. İnsanlar başarabildikleri ölçüde mutlu olduğundan kabiliyetlerinin üstüne gider. İyi ve kaliteli yaşamın bir gereklilik olduğuna inanan pozitif psikoloji her bireyin kendi içinde bunu başarabileceği yönünde çalışmalar yapar.Pozitif Psikoloji Nedir?
İyimser olan her türlü düşünceyi kabullendiği bir hayat tarzını benimsetmek pozitif psikolojinin ana felsefesidir


1-Pozitif Psikolojiyi Geleneksel Psikolojiden Ayıran KriterlerPozitif Psikoloji Nedir?
Pozitif psikoloji mutluluk bilimi olarak anılabilecek düzeyde olumlama içerir


Geleneksel psikolojinin tamamlayıcısı olarak görülen pozitif psikoloji, bilime ve insanlığa katkıda bulunur. Her ikisi de topluma hizmet eder. Ancak, bazı farklılıkları vardır;

Pozitif psikoloji mutluluk bilimi olarak anılabilecek düzeyde olumlama içerir. Kişinin güzel yönlerini ön plana çıkarmaya odaklanırken, geleneksel psikolojide durum biraz farklıdır. Sorun çözme adına çalışmalar yapan geleneksel psikolojide hastalıktan kurtulma hedeftir. Ancak hasta olmama adına sağlıklı düşünce yapısını korumaya yönelik çalışmaları pozitif psikoloji yapar.

Hümanist yaklaşımın devamı olarak görülen pozitif psikoloji iyimserlik, umut, hayatın anlamı, şükretme, insaniyet gibi kavramlar üzerinde yoğunlaşır. Kötü düşünceleri tamamen yok saymaz. Ancak, en aza indirger ve bunun yerine gerçekçi düşünceyi kabul ederek iyi olan düşünceleri ön planda tutar. Geleneksel psikolojide durum benzeşmekle birlikte kavramlarda bazı farklar vardır. Ne yolunda gitmedi? Neden sorun oluştu? Sorularının kökenine inerek sorunu çözmeye çalışır.2-Pozitif Psikoterapi ile TedaviPozitif Psikoloji Nedir?
Psikoterapi sırasında imajinasyonlardan faydalanılır


Karmaşa ile geçen hayat içinde kişilerin kendilerine ayırdıkları zamanın ne kadar sınırlı olduğu düşünülürse tatmin olma, doyuma ulaşma, keyif alma gibi kavramların sürekli ertelendiği anlaşılabilir. Böylece hızla akan bir yaşam ve içinde koşturan insanlar olarak olumlu yönleri keşfetmek oldukça zorlaşmaktadır. Tam da bu aşamada pozitif psikoterapi insan hayatına dokunur ve bakış açısını değiştirir. Kişinin aslında var olan potansiyelini dışa vurmasına yardımcı olarak öz saygı kazanmasına ve eğlenceli yönlerini keşfetmesine katkı sağlar. Sahip olduğuna şükretmeyi benimsetir ve her şeyin yolunda gideceğine dair inancını yükseltir.


Psikoterapi sırasında imajinasyonlardan faydalanılır. Pozitif bir çerçeve yaratılır ve olumlu olan düşüncelerin içinde yer aldığı varsayılır. Olumsuz düşüncelerin akla geldiği anda ise, pozitif çerçeve düşünülerek yerini rahatlamaya ve olumlu hislere bırakması sağlanır.

Yorumlar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...