Ana içeriğe atla

Evanjelizm Nedir?Evanjelizm Nedir? Protestanlık ile aynı manaya gelen evanjelizm bilhassa son yıllarda fazlaca gündeme gelmektedir. Bu itibarla Protestanlık ne olduğunun bilinmesi fevkalade ehemmiyetli bir yer teşkil etmektedir.


 ProtestanlıkEvanjelizm Nedir?
Martin Luther heykeli 16. asırda İncil’ in hakikatine ve esaslarına geri dönülmesi için yapılan reform hareketlerinin genel ismidir. Protestanlar yalnız kutsal yazıları, yalnız imanı, yalnız lütuf, yalnız Mesih İsa ve yalnız Tanrı’ ya yücelik anlayışını şiar edinmişler ve bu anlayışa dönülmesi için çalışmalarda bulunmuşlardır. Papa otoritesine karşı bu hareketi başlatan isimlerin en önemlileri Martin Luther ve Jean Calvin’ dir.


Evanjelizm Nedir?
Jean Calvin heykeli

 Evanjelizm Nedir ?


 İlk defa Protestan reformu sırasında Martin Luther ve ona bağlıları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Her ideoloji yahut dini fikir gibi tarihin erozyonuna uğrayıp anlamını değiştirerek ve başkalaşarak farklı bir manaya bürünmüştür. Bugün için evanjelizm, Amerika’ da yaşamakta olan Hıristiyan cemiyetinin tutucu kesimini ifade etmek için kullanılır. Evanjelist bireyleri Hıristiyanlığa inanan diğer bireylerden en çarpıcı farkı Siyonizm’ e ve Yahudilere olan bağlılıklarıdır. Evanjelist insanlar Yahudilerin Tanrı tarafından seçilmiş insanlar olduğunu kabul eder ve Eski Ahit yazılarında geçen kıyamet öncesi Yahudi egemenliğine inanırlar. Bu itibarla da kendilerini kıyamete kadar Yahudilere hizmet etmekle yükümlü görürler. Zira itikatları kıyametin insan eliyle geleceğini söyler. Bu vaziyeti gerçekleştirecek kimselerin ise Yahudi olduklarına inanmaktadırlar. Yine bu anlayışa göre Yahudilerin ‘kutsal toprak’ olarak adlandırdıkları yere (Nil-Fırat) ulaşmaları durumunda İsa Mesih’ in ineceğine ve ‘Kutsal Armagedon Savaşını’ ancak bu sayede kazanacaklarına inanırlar.Evanjelizm Nedir?
 Evanjelizm ,bugün için, Amerika’ da yaşamakta olan Hıristiyan cemiyetinin tutucu kesimini ifade etmek için kullanılır Bugün Amerika’ da iktisadi ve siyasi en büyük tarikat olarak adlandırılmakta. Ayrıca tarikatın yaklaşık üyesinin elli milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı dünya geneline bakıldığında beş yüz milyon civarındadır.


Son Yazılarımız

Evanjelizm Nedir?

Suriye İç Savaşı Nasıl Başladı

Ramen ve Noodle Nedir
Sosyal Medya Hesaplarınızdan Paylaşabilirsiniz


Yorumlar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...